Geleceğin Teknoloji Yıldızları 2018 Seçme Programı

 • Adı
 • Soyadı
  • TC Vatandaşı
  • TC No
  • Pasaport No
 • Cinsiyet
 • E-mail
 • Cep Telefonu
 • İlgi Alanları
 • Doğum Tarihi
 • Devam Eden Eğitim Seviyesi
 • Sınıf
 • Okulun Bulunduğu İl
 • Okulun Bulunduğu İlçe
 • İkamet Ettiği İl
 • İkamet Ettiği İlçe
 • T3 Teknoloji Yıldızları Sınavından Nasıl Haberdar Oldunuz?
 • Varsa Daha Önce Yapılan Projeler
 • Veli Adı
 • Veli Soyadı
 • Veli E-mail
 • Veli Cep Telefonu
 • Kişisel Verilerin Korunumuna ilişkin Muvafakatnameyi okudum, anladım ve sorumlu velisi olduğum öğrenci için kabul ediyorum.

  Bu muvafakatname öğrencinin sorumlu velisi tarafından kabul edilecek ve ıslak imzalı bir nüshası Vakfa teslim edilecektir.

* Ben Robot Değilim Alanı Zorunludur

BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, yukarıda belirtilmiş / tarafımızdan vakfınıza açıklanmış, velisi bulunduğum takım liderinin kişisel verilerinin vakfınız tarafından işlenmesine ilişkin olarak tarafıma açıklanan ve gösterilen işbu metni; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi, bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; velisi bulunduğum takım liderinin kişisel bilgilerinin vakfın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda paylaşılmasına herhangi bir itirazım olmadığını beyan ile bu bilgilerin her türlü paylaşım mecralarında açıklanmasına özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.